ความเป็นมา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310

ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานี แห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎร ที่หลบหนี้ไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า" ... (อ่านต่อ)
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นายธนา ยันตรโกวิท
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำว่า แนวโน้มสถานการณ์ฝนดีขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าหลังวันที่ 5 ส.ค. จะมีฝนตกมากบริเวณภาคเหนือ และภาคอีสานตอนบน อย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางบริเวณ ...