ประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310

ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานี แห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎร ที่หลบหนี้ไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า" ... (อ่านต่อ)
นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะ
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
วันที่
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาย่านาง แต่ที่ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน อยุธยา ชาวบ้านเพาะในดงโสนกลางทุ่งนา ได้ผลดีจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ผู้ว่าฯ ต้องมาดูให้เห็นกับตา... เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พ.ค. นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. พระนครศรีอยุธย...