ความเป็นมา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310

ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานี แห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎร ที่หลบหนี้ไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า" ... (อ่านต่อ)
นายวิทยา ผิวผ่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นายธนา ยันตรโกวิท
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวเด่น
HOTNEWS
สถานะ
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
วันที่
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
ตรวจสอบซากเรืออยุธยา มั่นใจเป็นเรือสำเภาสมัย ร.5 เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 18 ก.ย. 2557 นายไชยนันท์ บุษยรัตน์ ผ.อ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เดินทางไปยังบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้ามัสยิดบ้านพลับ ม. 5 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ....