ความเป็นมา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310

ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานี แห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎร ที่หลบหนี้ไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า" ... (อ่านต่อ)
นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นายธนา ยันตรโกวิท
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  'กรุงเก่า' พระนครศรีอยุธยา ฝนถล่มหนัก ตลิ่งพัง น้ำเซาะเสาบ้านที่ปลูกมาเก่าแก่ หลาย 10 ปี ของชาวบ้าน หวั่น บ้านที่ปลูกมาทรุดพังลงแม่น้ำ ร้องจนท.ช่วยเหลือ ลึกประมาณ 2 เมตร   เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 ก.ย. 58 นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ...