แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาการแสดงความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ :"เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัด"
ความเป็นมา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310

ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานี แห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎร ที่หลบหนี้ไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า" ... (อ่านต่อ)
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
เมื่อวันที่ (29 พ.ค.) ที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีร่วมทำบุญไว้อาลัยให้แก่ช้างพังฮานาโกะ พร้อมวางพวงหรีดไว้อาลัย โดยมีช้างของวังช้างฯ ควาญช้าง และนักท่องเที่ยวร่วมยืนไว้อาลัยในการจากไปหลังจากทราบข่าวจากเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโต...